Kezdőlap A letöltés menete Bankkártyás fizetés Utalásos fizetés SMS fizetés Vásárlói tájékoztató Kapcsolat
Letöltési kód megadása
Ide írja be a kapott kódot:
Nyomtatvány keresés

   
Letölthető iratminták
Számviteli szabályzatok 2015
Számviteli politika 2015
Pénzkezelési szabályzat 2015
Leltározási szabályzat 2015
Letölthető iratminták
Számviteli szabályzatok
Számviteli politika 2015
Pénzkezelési szabályzat
Leltározási szabályzat 2015
Cafeteria 2015
Cafeteria szabályzat minta 2015
Munkaügyi dokumentumok
Munkaszerződés minta 2015
Felmondás minta 2015
Munkaköri leírás minta 2015
Egyszerűsített munkaszerződés 2015
Munkaszerződés módosítás minta 2015
Jelenléti ív
Jelenléti ív 2015 letöltés
Jelenléti ív 2014 letöltés
Jelenléti ív - heti bontásban
Jelenléti ív - korábbi évek
Általános iratminták
Meghatalmazás minta 2015
Részletfizetési kérelem minta 2015
Átvételi elismervény minta 2015
Fizetési felszólítás minta 2015
Adóbevallás
12NY29 - 12NY30 Nyilatkozat
Munkáltatói igazolások
Munkáltatói jövedelemigazolás 2014
Vállalkozás iratmintái
Megbízási szerződés minta 2015
Vállalkozási szerződés minta 2015
Teljesítés igazolás minta 2015
Tagi kölcsön szerződés 2015
Időszaki pénztárjelentés
Kiküldetési rendelvény 2015
Szerződések
Ingatlan adás-vétel minta 2015
Ingatlan ajándékozási szerződés 2015
Albérleti szerződés minta 2015
Albérleti szerződés magyar / angol
Gépjármű adásvételi szerződés 2015
Gépjármű kölcsönadási szerződés 2015
Önéletrajz
Önéletrajz minta 2015
Családi adókedvezmény 2014
Adóelőleg nyilatkozat 2014 a családi adókedvezmény igényléséhez
NAV vagyonosodási vizsgálat
Vagyonosodási vizsgálat - NAV
Egyéb programok

A bankkártyás fizetési lehetőséget a
CIB Bank biztosítja.
Elfogadott kártyák.This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.
Click me, it will be preserved!

If you try to open a new vivabox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

1. Dokumentum2. Fizetési mód3. Fizetés, számlázás4. Letöltés
 1. Dokumentum választás
Felmondás minta 2015
Munkaviszony megszüntetése. Felmondás, felmondás minta, felmondólevél. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE szerint a munkaviszonyt közös megegyezéssel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással lehet megszüntetni.Ezek a felmondási módok mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló részére jogilag irányadók.El kell felejtenünk a rendes felmondás a munkavállaló részéről éa a rendes felmondás a munkáltató részéről való kitételt ugyanúgy mint a következőket: rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről és rendkívüli felmondás a munkáltató részéről.
Felmondás közös megegyezéssel minta 2015
Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel. Munkaviszony megszűnése közös megegyezéssel. A munkaviszony megszüntetését közös megegyezéssel a munkáltató és a munkavállaló is kezdeményezheti. Megegyezésük esetén írásban kell rögzíteni a munkaviszony megszűnése esetén a munkáltatót és a munkavállalót terhelő kötelezettségeket.
Ez a letölthető iratminta a jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve szerint készült, word formátumú (doc), kézzel és számítógéppel egyaránt kitölthető, átszerkeszthető dokumentum.
Felmondás a munkavállaló részéről minta 2015
Felmondás a munkavállaló részéről. Felmondás a munkavállaló részéről. A fennálló munkaviszonyt a munkavállaló felmondással megszüntetheti. Figyelni kell azonban arra, hogy a felmondás során a munkaszerződésben foglalt kötelezettségeket be kell tartani és a hatályos Munka Törvénykönyve szerint kell eljárni.
Ez a letölthető felmondás minta word formátumú (doc), kézzel és számítógéppel egyaránt kitölthető, átszerkeszthető dokumentum. Alkalmazása határozatlan idejű munkaviszony esetén ajánlott.
Felmondás a munkavállaló részéről határozott idejű munkaviszony esetén 2015
Felmondás a munkavállaló részéről határozott idejű munkaviszony esetén. Határozott idejű munkaviszony felmondása a munkavállaló részéről. A határozott idejű munkaviszony felmondásának indokolása kötelező a munkavállaló részéről. A munkaviszony felmondásának indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi, illetve a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna.
EZ a word (doc) formátumú munkaviszony felmondás iratminta kézzel és számítógéppel egyaránt kitölthető. FIGYELEM! A határozott idejű munkaviszony felmondásának indokolása a munkavállaló részéről kötelező.
Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről 2015
Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről. A munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással akkor szüntetheti meg, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy a munkáltató olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony további fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú felmondás joga csak bizonyos esetekben, és meghatározott idő eltelte előtt illeti meg a munkavállalót.
Word formátumú, kézzel és számítógéppel egyaránt kitölthető, átszerkeszthető dokumentum a hatályos Munka Törvénykönyve szerint. Segítségül szolgál a munkavállaló részére az azonnali munkaviszony felmondásához. FIGYELEM! A konkrét indokolás a megjelölt részeknél kötelező.
Felmondás a munkáltató részéről minta 2015
Felmondás a munkáltató részéről. A munkaviszonyt a munkáltató felmondással megszüntetheti. Bizonyos esetekben viszont a munkáltató a fennálló munkaviszonyt nem szüntetheti meg, ellenkező esetben ennek súlyos munkaügyi bírság lehet a következménye. A Munka Törvénykönyve szabályozza azokat az eseteket, amelyeket a munkaviszony felmondásakor figyelembe kell venni.
Ez a felmondás minta word formátumú (doc), kézzel és számítógéppel egyaránt kitölthető, átszerkeszthető dokumentum. A munkáltató részéről történő határozatlan idejű munkaviszony felmondásának indokolása a megjelölt részeknél kötelező.
Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről 2015
Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről. A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással csak bizonyos esetekben szüntetheti meg. Az azonnali hatályú felmondást alaposan meg kell indokolni. Természetesen néhány esetben a munkaviszony megszüntetése indokolás nélkül is megtehető, pl. próbaidő alatti munkaviszony megszüntetése.
Ez a letölthető word (doc) formátumú felmondás minta segítségül szolgál a munkáltató számára, hogy elkerülje az esetleges nagy összegű munkaügyi bírságot. A munkáltató részéről történő határozatlan idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondásának indokolása különös körültekintést igényel.
Felmondás próbaidő alatt a munkáltató részéről 2015

A munkaviszonyt próbaidő alatt a munkáltató azonnali hatállyal megszüntetheti. Ez vonatkozik a határozott idejű munkaviszonyra és a határozatlan idejű munkaviszonyra egyaránt. Fontos tudni azonban, hogy a felmondásnak meg kell felelnie a Munka Törvénykönyve előírásainak és a felmondást minden esetben írásba kell foglalni.
Ezen felül elengedhetetlenül fontos, hogy a munkavállaló az azonnali próbaidő alatti felmondást még a próbaidő letelte előtt átvegye. Amennyiben erre a munkahelyén nem hajlandó, akkor az átadás meghiúsulását tanúkkal kell igazoltatni. Levélben történő értesítés esetén az átvétel ideje meghatározó.

Felmondás próbaidő alatt a munkavállaló részéről 2015

A munkaviszonyt a munkavállaló próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntetheti. Ezt a felmondást a munkavállalónak indokolnia nem kell. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást írásban kell megtenni úgy, hogy a munkáltató azt még a próbaidő letelte előtt bizonyíthatóan átvegye. Ezt a felmondólevelet célszerű a munkáltató képviselőjének személyesen átadni és a saját példányon az átvétel tényét igazoltatni.

munkaviszony megszüntetése, felmondás, felmondás minta, felmondólevél, azonnali felmondás, munkaviszony megszüntetése azonnal, azonnali hatályú felmondás, rendes felmondás, rendkívüli felmondás
A weblapot üzemelteti: Nexton Hungária Bt. - Kapcsolat: nyomtatvany@outlook.com